Home arrow Taal
Taal
veel gebruikt

.hoofdtijden per geluiden. (doc)
.hoofdtijden alfabetisch.
(doc)
.zinsleer.
(doc)
.woordleer.
(doc)
.doen of maken.
(doc)
.tijden.(doc) .het uur en de cijfers samen leren.leren in context
.spellingregels
. de basis voor franstaligen
.spellingregels powerpoint presentatie.
idem
http://www.leren.nl/rubriek/persoonlijke_vaardigheden/communiceren/lichaamstaal/
over lichaamstaal

.cursus fonetiek-fonologie. mijn eigen cursus

.didaclic. installeren.: leuk
1.
webplayer.exe installeren,
2.grammaticale termen installeren,
3.onregelmatige werkwoorden installeren 

uitspraak - luisteren

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal luisteren naar uitspraak
http://www.dbnl.org/tekst/paar001abnu01_01/ hoe moet ik het uitspreken
http://www.belgie.fm/# luister naar Vlaamse radio
http://www.listenlive.eu/netherlands.html luister naar Hollandse radio
http://www.lauraspeaksdutch.info/ in English
http://www.taalblad.be/ dit is de max, alle materiaal is er
http://www.nos.nl NOS-tv
http://www.omroep.nl/themakanaal/player/nederland-e.html?bw=bb&player=wmp&x=36&y=10# omroep NL
http://www.bru.be/live Brussel authentiek

grammatica online

.nieuwe spelling. die van na 2005, in afwachting...

http://ans.ruhosting.nl/e-ans algemenen nederlandse spraakkunst online E-ANS
http://www.taalblad.be een must !
http://www.derand.be een must !
http://users.skynet.be/pitsite/spraakkunst/accueil.html voor lager onderwijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grammatica wiki
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_grammatica#Woordvolgorde wiki
http://www.abcvandenederlandsetaal.nl/ zeer volledig
http://www.kevinvermassen.be// compleet en mooi ogend
http://www.oefen.be oefeningen, alle niveaus
http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/ universitair
http://www.cambiumned.nl/ zeer volledig
http://www.udi.hec.ulg.ac.be/cours/webpagina/index.html veel oefeningen, ook basiswoordenschat
http://www.passito.be/index_bestanden/Page417.htm nog een paar oefeningen
http://www.leren.nl/rubriek/talen/nederlands heel compleet, ook cultuur
http://www.margoo.be/margoo/index/ inschrijven, jammer
http://www.neejandertaal.be/taalbeschouwing.php vet
http://www.dadsproject.com/klokkijken/klokkijken.php het uur leren
http://spellingsite.nu/ spellingsite.nu
http://www.taalthuis.com/#
Marcel Heerinck

in het Frans
http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/N%C3%A9erlandais%20grammaire/Table%20des%20mati%C3%A8res.htm

woordenschat on line

http://woordenlijst.org/ woordenlijst nederlandse taal - Groene Boekje
http://anw.inl.nl algemeen nederlands woordenboek ANW
http://gtb.inl.nl woordenboek der nederlandsche taal WNT
http://lands.let.ru.nl/cgn corpus gesproken nederlands CGN
http://www.vlaamswoordenboek.be/ typisch Vlaamse woorden
http://www.belgen.nl/bladzijde/000187.html voor Belgen in Nederland
http://www.economische-begrippen.nl/ alfabetisch en met afkortingen
http://synoniemen.net/ op zoek naar synoniemen
http://www.spreekwoord.nl/ spreekwoorden, gezegden en citaten
http://www.citaten.net/ op zoek naar een citaat
http://www.udi.hec.ulg.ac.be/cours/webpagina/ veel oefeningen, ook grammaticale
http://www.cambiumned.nl/ zeer volledig, spelletjes
http://www.lexilogos.com/frans_taal_woordenboek.htm woordenboek
http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/WINDEX.HTM woordenboek
http://www.freelang.net/woordenboek/ woordenboek + leren woorden
http://www.encyclo.nl/ compleet
http://www.mijnwoordenboek.nl/ super gemakkelijk
http://www.xs4all.nl/~mkalk/register.htm alfabetisch gerangschikte economische begrippen
http://www.lexicool.com/dictionaries_dutch.asp?IL=1 woordenboeken
http://www.dunglish.nl/ a bad habit
http://www.enchantedlearning.com/themes/dutch.shtml voor kinderen, woordjes leren
http://www.worldlingo.com/index vertaler
http://www.freetranslation.com/ vertaler
http://www.reverso.com/index-en.html vertaler
http://www.nederlandsalstweedetaal.nl ook NT2 dus
http://www.woordenlijst.org/ het groene boekje on line
http://www.smstaal.nl/ je moet mee
http://www.woordenweb.nl/ spel
http://www.wrts.nl woordenschat leren, alleen tegen de computer; zeer handig
.even laten zien dat je het bent.
.wat betekent dit in Nederland?. afkortingen uit Nederland uitgelegd
.basiswoordenschat Nederlands. dit moet je kennen
.woordenlijst financiële termen.niet volledig, hoe kan het?
.700 economische termen.iets ouder
.begrippen geld. enkele definities, zelf vervolledigen
.enkele woorden voor uw diverse boodschappen.
.alles over de fiets.fietswoorden en -termen
.nood aan eurojargon in het Nederlands.woordenschat in Europese gangen Brussel
.20 tests over woordenschat met oplossingen.
200 oefeningen woordenschatuitbreiding veel woordenschat leren, eigen tempo
100 oefeningen woordenschatuitbreiding


...

...

 


© 2019 Be&dto, Business English & Dutch Teaching Organisation