Home arrow Links
Links

Kies uit onderstaande categoriënlijst: 


 

SYNTRA  

SYNTRA Antwerpen en Vlaams-Brabant
SYNTRA Brussel
SYNTRA Limburg
SYNTRA Midden-Vlaanderen
SYNTRA West

Universitaire associaties

Associatie K.U.Leuven
Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen
Associatie Universiteit Gent
Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
Universitaire Associatie Brussel

Onderwijskoepels
Het Gemeenschapsonderwijs
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)

Volwassenenonderwijs
Basiseducatie

Andere links
Hogeronderwijsregister
Nederlands-Vlaamse accreditatie organisatie
Raad voor examenbetwistingen

Overheden en instellingen

Overheden

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Federale overheid 
Franse Gemeenschap
Vlaamse Gemeenschap
Waals Gewest

Overheidsinstellingen

Belgische overheid links

Administratie der Persioenen (AP)
Administratie Werkgelegenheid
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA)
Federaal Planbureau
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)
Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
FOREM
Kruispuntbank Sociale Zekerheid
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)
Nationaal Intermutualistisch College (NIC)
Nationale Bank
Portaalsite van de Sociale Zekerheid
Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie - Cel Sociale Economie
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming & SYNTRA Vlaanderen
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen
POM West-Vlaanderen
POM Vlaams-Brabant
POM Limburg
POM Oost-Vlaanderen
POM Antwerpen

Internationale instellingen 

European Employment Observatory
Europees Sociaal Fonds Vlaanderen
Europese Unie
International Labour Organisation (ILO)
Organisation for economic co-operation and development (OESO)

© 2018 Be&dto, Business English & Dutch Teaching Organisation