Home arrow Links
Links

Kies uit onderstaande categoriënlijst: 


 

     SYNTRA

 • SYNTRA Antwerpen en Vlaams-Brabant
 • SYNTRA Brussel
 • SYNTRA Limburg
 • SYNTRA Midden-Vlaanderen
 • SYNTRA West

   Universitaire associaties

 • Associatie K.U.Leuven
 • Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen
 • Associatie Universiteit Gent
 • Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
 • Universitaire Associatie Brussel

  Onderwijskoepels

 • Het Gemeenschapsonderwijs
 • Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)

  Volwassenenonderwijs

 • Basiseducatie

  Andere links 

 • Hogeronderwijsregister
 • Nederlands-Vlaamse accreditatie organisatie
 • Raad voor examenbetwistingen

  Overheden en instellingen

  Overheden

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Federale overheid 
 • Franse Gemeenschap
 • Vlaamse Gemeenschap
 • Waals Gewest

  Overheidsinstellingen

 • Belgische overheid links
 • Administratie der Persioenen (AP)
 • Administratie Werkgelegenheid
 • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA)
 • Federaal Planbureau
 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)
 • Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
 • Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
 • FOREM
 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid
 • Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)
 • Nationaal Intermutualistisch College (NIC)
 • Nationale Bank
 • Portaalsite van de Sociale Zekerheid
 • Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie - Cel Sociale Economie
 • Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
 • Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)
 • Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
 • Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
 • Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming & SYNTRA Vlaanderen
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

  Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

 • POM West-Vlaanderen
 • POM Vlaams-Brabant
 • POM Limburg
 • POM Oost-Vlaanderen
 • POM Antwerpen

  Internationale instellingen 

 • European Employment Observatory
 • Europees Sociaal Fonds Vlaanderen
 • Europese Unie
 • International Labour Organisation (ILO)
 • Organisation for economic co-operation and development (OESO)

 • ...

  ...

   


  © 2019 Be&dto, Business English & Dutch Teaching Organisation