Home arrow NederlandsarrowBe&dto - Business English & Dutch Teaching Organisation
Be&dto arrow Business English & Dutch Teaching Organisation


 • Be&dto staat voor Business English & Dutch Teaching Organisation. Wij hebben een drietal aandachtsgebieden: taal, cultuur, lessen, met een praktische en economische invalshoek.

  Welkom bij Be&dto,

  Krachtlijnen van mijn aanpak (gelijke-kansenonderwijs natuurlijk),


  Uit zo wat de meest algemeen gekende principes kan worden afgeleid dat onderwijs dat aan alle studenten gelijke kansen tot maximale ontplooiing biedt, volgens ons een onderwijs is:
  -dat vertrekt van wel omschreven, zinvolle, en relevante doelstellingen die voor alle studenten worden nagestreefd;
  -waar in de leerervaringen en leeractiviteiten van studenten centraal staan: studenten motiveren tot het aangaan van intense leeractiviteiten, en hen opvolgen en ondersteunen om die leerervaringen uit te diepen is de cruciale taak van de leerkracht;
  -waarin in alle lessen, doorheen het curriculum, mogelijkheden worden gecreëerd voor alle studenten om tot actief leren, zelfexploratie en reflectie te komen;
  -dat ruimte laat voor het eigen initiatief van de studenten, en hun eigen inbreng;
  -dat vertrekt van diversiteit, en deze diversiteit uitbuit om rijke leerervaringen te laten ontstaan;
  -dat een bonte waaier aan werkvormen gebruikt om de leerkrachten de studenten, en de studenten onderling, tot intense en samen geconstrueerde interactie te komen;
  -dat systematisch oog heeft voor hoe studenten, en met name kwetsbare studenten, op het onderwijsaanbod reageren, en via gerichte differentiatie, ondersteunende maatregelen, en zo nodig ook gepaste remediëring, kwestbare studenten extra hulp biedt;
  -waar
  in breed wordt geëvalueerd, d.w.z. waarin niet alleen technische deelvaardigheden en cognitieve ontwikkeling worden getoetst, maar waarin ook socio-emotionele en affectieve aspecten van het student-zijn, en naast het leerproduct ook het leerproces, worden opgevolgd;
  -waarin die brede evaluatie dient om het onderwijs verder op punt te stellen en het nog meer op maat van de individuele student te schaven;
  -waarin schoolteamleden samen met mekaar werken, overleggen, hun expertise bundelen om een krachtdadig pedagogisch project uit te bouwen;
  -waarin de school constructief interageert met alle partners, en kan rekenen op de constructieve inbreng van ondersteunende instanties en alle rechtstreekse betrokkenen;
  -waarin elke student telt, elke student zichzelf kan zijn en zichzelf kan worden. 
© 2018 Be&dto, Business English & Dutch Teaching Organisation